logo

 

 

Uw eigen uitvaart voorbespreken
De dood is voor de meeste mensen geen alledaags gesprekonderwerp. En nadenken over de eigen uitvaart is dat vaak nog minder. Toch kan het zinvol zijn om er eens met uw kinderen, familie of andere naasten over te praten. Want mocht het zover komen, dan kunnen zij bij het vormgeven van uw uitvaart veel steun ontlenen aan de ideeën die u zelf daarover had.
Natuurlijk kan ik ook samen met u op een rij zetten hoe uw uitvaart eruit zou moeten zien. Wanneer we uw wensen op papier vastleggen, hebben u en uw nabestaanden de zekerheid dat zij bij uw dood kunnen terugvallen op een wilsbeschikking. Dat biedt niet alleen praktische maar ook emotionele ondersteuning.

Een gesprek over uw uitvaartwensen is vrijblijvend en kosteloos. Ook kunt u uw wensen laten opnemen in een testament of notariële akte.